«Göyçay-Çörək» ASC-nin rəhbəri Fikrət müəllim – ETİBARLI OLMAĞIN TƏK ÜNVANI

233

«Göyçay-Çörək» ASC-nin rəhbəri Fikrət müəllim – ETİBARLI OLMAĞIN TƏK ÜNVANI

«Göyçay-Çörək» ASC-nin inkişaf yolu – keyfiyyətli məhsul, məmnun müştəri.

Son 3-4 ilə qədər Azərbaycan çörəkbişirmə sənayesinin aparıcı qüvvəsi kiçik və orta sahibkarlığı təmsil edən kiçik çörək sexləri olub. Ancaq bir neçə ildir ki, ölkəmizdə, xüsusilə Bakı və Sumqayıt şəhərində dövlətin dəstəyi ilə iri çörəkbişirmə müəssisələri açılıb, bununla yanaşı bölgələrimizdə də çörək zavodlarının fəaliyyəti danılmazdır.

Bu kimi çərək zavodlarından biri də ölkədə birincilər sırasında olan «Göyçay-Çörək» Zavodudur.

Çörək istehsal sahəsi həm böyük məsuliyyət, həm də böyük incəlik tələb edir. Halallıq istehsalın aparıcı xəttinə çevrilməlidi. Azərbaycanda brendə çevrilən bir neçə çörək zavodu vardır ki, onlardan birincisi «Göyçay-Çörək» Zavodudur. İllərlə mövcudluğunun qeyd edən bu çörək zavodu bu gün özünün rəqabət meydanında dayanıqlılığının əsas səbəbi olaraq halallıqdan götürdüyü startı bu günə qədər əzmlə davam etdirir. «Göyçay-Çörək» Zavodu markası ilə müştərilərinin ağız dadını tutan çörək məhsulları bu gün ancaq ciblərini doldurmaqla məşğul olan müəmmalı şəraitlərdə “halal” adı ilə bazara çıxarılan keyfiyyətsiz məhsulların qarşısını almaqda böyük inqilab etdi. Bu da onu göstərir ki, «Göyçay-Çörək» Zavodunun rəhbəri Fikrət müəllim zavodda yaratdığı səliqə-səhman, gigiyenik qaydalara yüksək səviyyədə riayət etməsidir.

Son illərdə dövlət başçısının sahibkarlığın inkişafına böyük önəm verməsi, sahibkarlıq mühitinin davamlı şəkildə yaxşılaşdırılması, özəl bölmənin iqtisadi inkişafda rolunun artmasına səbəb olmuş və faktiki olaraq sahibkarlıq iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, özəl bölmənin ümumi daxili məhsuldakı payı 80 faizi keçmişdir. Məhz sahibkarlığın inkişafına yönəldilən kompleks və sistemli tədbirlər yerli ərzaq məhsulları istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin inkişafına təkan vermişdir.

İlk öncə bildirmək istəyirəm ki, «Göyçay-Çörək» Zavodu məhsullarının ilk istehsalçısı kimi fəaliyyətə başlamışdır. Keçən vaxt ərzində çörək istehsalında böyük təcrübə toplamış və yüksək keyfiyyətli məhsulla alıcıların etibarını qazana bilmişdir.

Biz çalışmışıq ki, istehsal etdiyimiz çörək və un məhsulları öz stabil və dəyişməz keyfiyyəti, dadı və faydalılığı ilə seçilsin. Biz elə bir istehlakçı tanımırıq ki, bir dəfə məhsulumuzu dadsın və sonra ondan imtina etsin. Məhz buna görə də alıcılarımızın sayı getdikcə artır və «Göyçay-Çörək» Zavodu imici dəyişməz olaraq qalır.

Bizim məqsədimiz sadəcə olaraq keyfiyyətli məhsul istehsal etmək deyil. Əsas məqsədimiz məhsulun keyfiyyətini daim sabit saxlamaq, keyfiyyət stabilliyini möhkəmləndirmək və məhsullarımızın təhlükəsizliyini daha da yüksəltməkdir.

Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, əldə etdiyimiz nailiyyətlərin səbəbi, heç şübhəsiz ölkədə iqtisadi sahədə aparılan məqsədyönlü və ardıcıl islahatların, əlverişli biznes mühitinin yaradılmasının, sahibkarların istək və təkliflərinə həssas yanaşmanın, sahibkarlığın inkişafına ən yüksək səviyyədə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir.

Çörək xalqımız üçün müqəddəs bir nemətdir. Xalqımız hər zaman çörəyi uca tutmuşdur. Elə məhz bu səbəbdəndir ki, xalqımız çörək istehsalı edən müəssisələrə də xüsusi bir rəğbət hissi ilə yanaşırlar.

Biz media nümayəndələri olaraq «Göyçay-Çörək» Zavodunun fəaliyyətinə, başda çörək zavodunun rəhbəri Fikrət müəllim olmaqla bütün kollektivinə bu müqəddəs işlərində uğurlar arzulayırıq.

Zərur giriş: Zəhmətiniz, ağıl və bacarığınızla Çörək zavodunda   direktoru vəzifələrinə yüksəlmisiniz. Şəhər sakinlərinin hörmət və etimadını  qazandığınız. Rəhbərlik etdiyiniz kollektivdə indiyədək yüzlərlə qaçqın, məcburi köçkün, şəhid, qazi, əlil ailəsininin üzvlərinin işlə təminatına, maddi problemlərinin həllinə yardımçı olmusunuz. Müəssisənin qarşısında ölkəmizdə ilk şəhid abidələrindən birinin ucaldılması da Sizin millət, xalq sevginizin, dövlətçiliyə sədaqətinizin bariz təcəssümüdür.

“Göyçay-Çörək” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti 1980-cı ildə fəaliyyətə başlayan 17 saylı Göyçay çörək zavodunun bazasında yaradılmışdır. İlk fəaliyyət dövründən başlayaraq, müəssisədə istehsal edilən çörək məmulatları öz keyfiyyətinə görə rayon əhalisi tərəfindən yüksək qiymətləndirilirdi. 1997-ci ildən – müəssisə “Göyçay-Çörək” ASC çevrilmişdir. Hazırda burada 50 nəfər işçi çalışmaqdadır. Müəssisə öz keçmiş şöhrətini bu gün də saxlamaqdadır. Belə ki, 6 may 2001-ci ildə Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən keyfiyyət sərgisində müəssisənin məhsulları “Keyfiyyət üzrə Qızıl Ulduz” mükafatına laiq görülmüşdür.
İstehsal texnologiyaları və xammal təminatı
Səhmdar Cəmiyyə tə çevrildikdən sonra aparılan yenidənqurma işləri müəssisənin maddi-texniki bazasını daha da gücləndirmişdir.
Əvvəlki illərdə müəssisədə çörək istehsalında respublikamızın aparıcı un istehsalçılarının məhsulları istifadə edilirdi. 1998-ci ildə müəssisənin nəzdində Un dəyirmanı qurulmuş, bununla da xammal təchizatı ilə bağlı bütün problemlər aradan qaldırılmışdır.
Dəyirmanın istehsal gücü 10 t/sut.-dır. Müasir texnologiyalar əsasında qurulmuş dəyirmanın emal etdiyi un Səhmdar Cəmiyyətində yüksək keyfiyyətli çörək bişirilməsini təmin edir.

 

Şahmar Zərdabi

Baş redaktor