İşini vicdanla yerinə yetirən Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsinin Cəbrayıl rayon sektorunun müdiri Zamiq Qurbanov

327

İşini vicdanla yerinə yetirən Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsinin Cəbrayıl rayon sektorunun müdiri Zamiq Qurbanov

Bu gün təhsil sahəsində xüsusi xidmətləri ilə seçilən Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsinin Cəbrayıl rayon sektorunun müdiri Zamiq Qurbanov barəsində bəhs edəcəyik.  

Kollektivinizin istənilən nailiyyəti dövlətin təhsilə qayğısının nəticəsində əldə edilir.

Son zamanlar müəllimlər və valideynlər arasında belə bir fikir formalaşmışdır: “Məktəbin 9 aylıq dərs ilindəki fəaliyyətinin hansı səviyyədə qurulması ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarının başa çatmasından sonra məlum olur”. Bəlkə də bu, subyektiv fikirdir. Çünki beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş müasir təhsil prinsiplərinə görə orta məktəbin əsas vəzifəsi ali məktəblər üçün tələbə hazırlamaq yox, cəmiyyət üçün normal vətəndaş yetişdirməkdir. Həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən normal yetişmiş gənc nəsil ölkə həyatının müxtəlif sahələrində öz vətəndaşlıq borcunu layiqincə yerinə yetirə biləcəkdir. Əgər qəbul imtahanlarının nəticəsi barədə formalaşmış həmin fikir həqiqəti özündə əks etdirirsə, onda İşini vicdanla yerinə yetirən Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsinin Cəbrayıl rayon sektorunun nəzdində fəaliyyət göstərən orta məktəblərdə sonuncu dərs ilində yüksək səviyyədə iş aparılıb, fəaliyyət düzgün qurulubdur.

İşini vicdanla yerinə yetirən Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsinin Cəbrayıl rayon sektorunun müdiri Zamiq Qurbanovun fəaliyyəti müasir təhsil prinsiplərinə uyğun olaraq çoxşaxəlidir və idarə kollektivi həmin sahələrin hər birində özünəməxsus göstəricilər əldə etmişdir. Təhsilin idarə edilməsi, kadrların seçilib yerləşdirilməsi, ibtidai təhsilin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması üçün həyata keçirilən tədbirlər, nümunəvi pedaqoqların fəaliyyətinin lazımınca qiymətləndirilməsi, məktəb tikintisi, informasiya–kommunikasiya texnologiyalarının daha geniş tətbiqi və başqa məsələlər bu idarədə əhatəli şəkildə öz həllini tapır. Elə İşini vicdanla yerinə yetirən Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsinin Cəbrayıl rayon sektorunun müdiri Zamiq Qurbanovla ilə söhbətimiz də məhz bütün bu məsələlər ətrafında davam etdi:

İdarəmizin, xüsusən, müəllimlərimizin uğurları, nailiyyətləri vardır. Amma əlavə edim ki, sizin qeyd etdiyiniz həmin uğurlar bütövlükdə respublikamızın təhsil sisteminin inkişafı fonunda əldə edilir. Təhsil sisteminin inkişafı isə ümumilikdə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının yaratdığı imkanlardan qaynaqlanır. Yəni, bütün uğurların təməlində ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi kursu dayanır. Heydər Əliyev sözün həqiqi mənasında Azərbaycan təhsilinin inkişafına misilsiz töhfələr vermiş liderdir. Onun rəhbərliyi ilə hazırlanmış və həyata keçirilən təhsil islahatı bu sistemdəki kifayət qədər problemin həllinə, təhsilimizin məzmunca yeniləşməsinə, milli koloriti saxlamaqla dünya təhsil sisteminə inteqrsiya olunmasına səbəb olmuşdur. Onun siyasətini uğurla davam etdirən cənab Prezident İlham Əliyevin təhsil sektoru ilə bağlı imzaladığı Dövlət Proqramı təhsil sistemi hərtərəfli inkişafına səbəb olmuşdur. Məktəblərin müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi Azərbaycan dövlətinin, ilk növbədə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin təhsil sahəsinə daimi diqqət və qayğısı nəticəsində mümkün olmuşdur.

Təbii ki, bunun üçün ilk növbədə kadrlarla işin təkmilləşdirilməsi lazımdır. Daha doğrusu, kadrların düzgün seçilib yerləşdirilməsi istənilən ağır vəzifənin həllini asanlaşdırır.

Əlbəttə, bütün sahələrdə bu, belədir. Ancaq təhsil sahəsində kadr məsələsi daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təhsildə keyfiyyətli idarəetmə sisteminin qurulması bizim sektorun yarandığı gündən etibarən daim diqqət mərkəzində saxlanılır.

Bütün bunlara baxmayaraq, müasir təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün ən zəruri amil maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, infrastrukturun yeniləşməsi, müasir texnologiyaların tətbiqidir.

Mən çox şadam ki, Azərbaycan bu işlərdə dünyada gedən ən qabaqcıl və mütərəqqi proseslərə qoşulub. Təhsilin keyfiyyətinin artırılması çox vacib məsələdir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onlar gərək bilikli, savadlı olsunlar, yaxşı oxusunlar ki, gələcəkdə həm özləri üçün həyatda layiqli yer tuta bilsinlər, eyni zamanda, ölkəmizin inkişafı üçün də fəal çalışsınlar. Çünki ölkəmiz çox sürətlə inkişaf edir və peşəkar kadrların hazırlanması bu gün bizim üçün ən başlıca məsələlərdən biridir.

Bütün bunlar təsdiq edir ki, prezidentliyinin ilk vaxtlarından qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində Azərbaycana sanballı nəticələr qazandıran Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin on səkkiz illik fəaliyyəti xüsusilə uğurlu olub. O, təhsil sistemi qarşısında duran əsas vəzifələri müəyyənləşdirərək azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği, Azərbaycan dilinə, ədəbiyyatına, tarixinə, mədəniyyətinə məhəbbət hissinin, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət hissinin aşılanması, vətənə sədaqət, vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması, vətənpərvərlik tərbiyəsi məsələlərini önə çəkibdir. Bunlar isə hər bir məsuliyyətli ölkə vətəndaşı, o cümlədən respublikamızın təhsil ictimaiyyəti qarşısında yeni vəzifələr qoyur.

 

Şahmar Zərdabi

Baş redaktor