ZİRVƏLƏRİ FƏTH EDƏN

437

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV CƏNABLARI XALQA MÜRACİƏTİNDƏ DEMİŞDİR: —
BAXMAYARAQ KI, BU GÜN DÜNYA ÖLKƏLƏRİNİN MÜTLƏQ ƏKSƏRİYYƏTİ MALİYYƏ YARDIMI ÜÇÜN MÜRACİƏT EDIB. BİZ ÖZ GÜCÜMÜZƏ ARXALANIRIQ. BİZ BU İMKANLARI XALQIMIZIN ISTEDADLI VƏ DÜŞÜNÜLMÜŞ SİYASƏT NƏTİCƏSİNDƏ ƏLDƏ ETMİŞİK:
— İLHAMLA, MEHRIBANLA ZİRVƏLƏRƏ AZƏRBAYCAN.

Azərbaycan Respublikası.
” Beynəlxalqın İnformasiya az ” Xəbər Portalı.
” Məxfi Fikir ” Qəzetinin baş Direktoru Müavini və Beynəlxalq İnformasiya Agentliyin Təsisçisi Baş Redaktoru Aygün xanim Ağayeva.
Hər zaman zirvələri fəth edən,
peşəkarlığı ilə iş prinsipi əsasında həyata keçirilməsi üçün qazandığı nailiyyətlər uğrunda çalışır. İnsanlara qarşı intellektual potensialı müəyyən edəcək hüquqi səlahiyyəti olan Aygün xanım doğru – dürüst informasiya ötürərək özünü dogrultmusdur.

Peşəsini, sənətini sevən Aygün xanım Vətənə bağlı, xalqına bağlı müstəqilliyi hər şeydən üstün tutan, milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda təbliğat aparır.
Milli adət – ənənələrimizi qoruyub saxlamaq üçün istifadə olunan əsas məqsədi Azərbaycanın simvolik xarakter daşıdığını müəyyən olunmuş qaydada təmin edilməsi məqsədi ilə ölkəmizdə gedən yardım nəticəsində kifayət qədər maliyyə yardımını oz gücümüzlə əldə olunması barədə məlumatı məqsədə uyğundur.

Azərbaycanın öz istedadı inkişaf perspektivləri müzakirə edilib lazımi səviyyədə həyata keçirilməsi üçün qazandığı nailiyyətlər uğrunda lazımi orqanlara informasiya ötürür.
Dövlətimə və Dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi baxımından xalqın istedadı, zəkasına müsbət nəticələr əldə olunması barədə mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirib.
Belə olan halda Azərbaycan bundan sonra da müstəqillik və inkişaf yolu ilə gedəcəkdir deyən Aygün xanım Dövlətinə və dövlətçiliyinə dəstək verən esil Azərbaycan xanımdır. Xidmətləriniz unudulmazdır.