Cəsarət Əhmədov: “Bu milləti sevmək lazımdır, bu milləti yaşatmaq lazımdır!”

9

Cəsarət Əhmədov: “Bu milləti sevmək lazımdır, bu milləti yaşatmaq lazımdır!”