BİZ BİRLİKDƏ GÜCLÜYÜK

154

 ” AQSİA ” AZƏRBAYCAN QADIN SAHİBKARLIĞININ İNKİŞAFI ASSOSİASİYASININ İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ VƏ BAKI TEKSTİL FABRİKİ MMC – nin RƏHBƏRİ SƏKİNƏ XANIM BABAYEVA  MÖHTƏRƏM PREZİDENTİMİZ İLHAM ƏLİYEV CƏNABLARININ ‘ EVDƏ QAL ‘ AKSİYASINA QATILARAQ, DÖVLƏTİMİZƏ DƏSTƏK OLMUŞDUR.

AZƏRBAYCAN Respublikasının  Prezidenti Möhtərəm İlham Əliyevin ‘ Koronavirus Pandemiya ‘ dünyanı aguşuna aldıgı bir vaxtda əhalinin saglamlıgının qorunmasını gücləndirilməsi ilə baglı tədbirlər haqqında Fərman imzalayıb.
‘ Koronavirus Pandemiya ‘ yoluxucu xəstəliyə Fərman əsasında Mübarizəyə Dəstək Fondu yaradılıb.

” AQSİA ” AZƏRBAYCAN Qadın Sahibkarlıgının İnkişafı Assosiasiyasının İdarə Heyəti ” AQSİA ” – nın Sədri,  ” Bakı Tekstil Fabriki ” MMC – nin rəhbəri Səkinə Xanım Babayeva Prezindentimiz İlham Əliyevin  ” Evdə Qal ” aksiyasına ilk dəstək olan Təşkilatlardan biri olub. Xalqımızın saglamlıgı və təhlükəsizliyinə böyük bir çagırışdır. Bu cagırışa qoşulmaq vətəndaşlıq borcumuzdur deyərək, dövlətimizə və dövlətçiliyimizə dəstək olmuşdur.

Bu aksiyaya  qatılan ” AQSİA ” AZƏRBAYCAN  Qadın Sahibkarlıgının İnkişafı Assosiasiyası’da Təsisçi.
Extrema Card.az Extreme MMC Tourism’də Direktor,  GHD ” Gənclər Həmrəyliyinə Dəstək İctimai Birliyin’də Sədr,  İTC Plaza  ” Atrium hall”da Sales and Marketing Manager və öncədən Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyadı’da Dövlət Orqanlar və Sahibkarlarla İş Şöbəsinin Müdiri Cəmilə Abdullayeva da təşəbbüsü ilə ” Evdə Qal ” aksiyasına qatılaraq  ” COVİD – 19 ”  Koronavirus infeksiyasına qarşı aparılan mübarizədə əməyi danılmazdır.

“AQSİA ”  Gənclərin İctimai Birliyinə Dəstək ”  Cəbiyeva Gülnarə İlham qızı, Günel Müəllimə könüllü olaraq İctimai birliyinə dəstək olan xalqın, saglamlıgı nifahı ünün yorulmadan iş rejimini sürətləndirilməsində könüllü şəkildə çagırışa biganə qalmadılar.
‘AQSİA’ Azərbaycan Qadın Sahibkarlıgının inkişafı Assosasiyasının bütün heyət üzvi  Ölkə Başçısı cənab İlham Əliyevin çağırışına cavab verən İnsanlar üçün usanmadan yorulmadan çalışdılar. Hələ də,  müraciətlər davam edir. İnsanlar artıq, bir Ümid qapısı kimi baxır. Ümid soragında olanları evlərinə gedərək  qida ilə təmin edirlər.
Ölkəmizin bir çox rayonlarından müraciətlər var və bu hələ də davam edir.
Bu yolda neçə – neçə könüllülər qoşuldu bu aksiyaya. Xalqımıza, millətimizə əziyyət çəkən, əziyyəti olan hər birinə var olun sag olun deyirik.
Dövlətimizə və  Dövlətçiliyimizə dəstək olanlar xidmətiniz unudulmazdır. Hər zaman bir olaq, birlikdə olaq. Güc birlikdədir. Biz birlikdə güclüyük.